POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy PN-EN 12464.1

 

Pomiary oświetlenia ogólnego PN-EN 12464.1

 • Budynki biurowe, hale, magazyny.

 • Działalność przemysłowa.

 • Budynki edukacyjne: szkoły, żłobki, przedszkola.

 • Porty lotnicze, instalacje kolejowe.

 • Miejsca sprzedaży.

 

Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838

 • Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych.
 • Awaryjne oświetlenie strefy otwartej.
 • Awaryjne oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.
 • Awaryjne oświetlenie zapasowe.
 • Awaryjne oświetlenie punktów P.POŻ.

 

Pomiary oświetlenia intruzyjnego PN-EN 12464.2

 

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy PN-EN 12464.1

 

Pomiary oświetlenia ogólnego PN-EN 12464.1

 • Budynki biurowe, hale, magazyny.

 • Działalność przemysłowa.

 • Budynki edukacyjne: szkoły, żłobki, przedszkola.

 • Porty lotnicze, instalacje kolejowe.

 • Miejsca sprzedaży.

 

Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 1838

 • Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych.
 • Awaryjne oświetlenie strefy otwartej.
 • Awaryjne oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.
 • Awaryjne oświetlenie zapasowe.
 • Awaryjne oświetlenie punktów P.POŻ.

 

Pomiary oświetlenia intruzyjnego PN-EN 12464.2

POMIARY OŚWIETLENIA

Copyright by Muszyk Instalacje 2020

Created with::

WE BRIGHTEN YOUR DAY