WE BRIGHTEN YOUR DAY

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI.

USŁUGA POGOTOWIA ELEKTRYCZNEGO 24h + DNI WOLNE OD PRACY

 

PRZEGLĄDY OKRESOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

 

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

 

Zajmujemy się utrzymaniem w sprawności instalacji elektrycznych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, bieżącymi naprawami jak i kompletnymi modernizacjami instalacji.

 

Po  wykonanych pracach modernizacyjnych zarządca otrzymuje dokumentację powykonawczą, która zawiera m.in. schemat instalacji lub projekt (w zależności od wielkości inwestycji) i protokoły z pomiarów.

 

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem  usługi.

Copyright by Muszyk Instalacje 2020

Created with::